QR kodovi

QR kod

Od 31.01.2020. svi proizvodi u maloprodajama u Republici Srbiji moraju da imaju mašinski čitljive oznake QR ili bar-kod

Zakon o trgovini je po čeo da se primenjuje pre šest meseci, a odredbe člana 34. stav 8 ovog zakona koja se odnosi na deklaraciju, odnosno obavezu da roba bude označena mašinski čitljivom oznakom su obavezne od 31. januara 2020. godine.

Član 34. stav 8 Zakona o trgovini se odnosi na sve proizvode u maloprodaji da moraju biti obeleženi mašinski čitljivom oznakom bar kod ili QR kod, takođe proizvožan da svoju robu označi deklaracijom u skladu sa zakonom, ali sankcije za nepropisno deklarisanje i izostanak mašinski čitljivog koda će snositi prodavac. ćamo da u skladu sa Zakonom o trgovini, ukoliko se bavite proizvodnjom ili uvozom proizvoda, dužni ste da robu označite deklaracijama. Odgovornost za snabdevenost robe deklaracijom imaju i trgovci robom.

Roba u trgovini na malo mora da ima deklaraciju koja sadrži podatke o:

 • nazivu i vrsti robe;
 • tipu i modelu u skladu sa prirodom robe;

čini izraženoj u jedinici mere ili komadu u skladu sa svojstvima robe;

 • poslovnom imenu proizvoča, a za robu iz uvoza poslovnom imenu uvoznika i zemlji proizvodnje.

Podaci moraju da budu navedeni na jasan, lako uočitljiv način, na srpskom jeziku, na ćiriličkom ili latiničkom pismu.

Deklaracije sa tačnim podacima treba da obezbede proizvoč i uvoznik, ali su za njihovo postojanje odgovorni i trgovci.

Globalni broj trgovinske jedinice (Global Trade Item Number – GTIN) koristi se za jedinstvenu identifikaciju trgovinskih jedinica. Sa druge strane, QR kod predstavlja matri čni kod, ili dvodimenzionalni bar-kod.

Ova novina će omogućiti i potrošačima da instaliraju aplikaciju na svom smart telefonu i da onda skeniraju bar kodove ili neku drugu mašinski čitljivu oznaku kao što je QR kod i vide odakle je taj proizvod, da nađu osnovne podatke o tom proizvodu.

Iz Ministrastva trgovine, turizma i telekomunikacija je najavljeno da žišni inspektori kontrolisati poštovanje Zakona, a da tržišna inspekcije radi u skladu sa planovima, a i po prijavama potroša

Prednosti sa QR-kod.rs

Šta dobijate korišćenjem sajta qr-kod.rs:

 • Najjednostavniji sistem za obeležavanje proizvoda QR kodom za sve delatnosti
 • Beskonačan broj kodova dostupan za svakog korisnika
 • Generator koda, kodovi dostupni odmah za štampu
 • Pouzdano, efikasno i rentabilno sistemsko rešenje
 • Tip sistem prilagođen najmanjoj dimenziji koda
 • Svakom korisniku potpuno personalizovan pristup
 • Mogućnost integracije sistema plaćanja putem QR koda
 • Usluga štampe QR kodova i Bar kodova
 • www.qr-kod.rs Vaš jednostavan put do mašinski čitljive oznake - QR koda

Pitanja i odgovori

Šta je QR kod?

Šta je QR kod?

A ako Vas zanima otkud to “QR”, onda će sve biti jasno kada Vam kažemo da je u pitanju skraćenica od “Quick Response”. Na QR kod gledajte kao na evoluciju barcode-a koja je započeta u Japanu, u automobilskoj industriji. Zašto? Pa, QR kodovi su znatno pametniji jer mogu sadržati znatno više podataka u odnosu na tradicionalne barcode-ove, a zauzimaju daleko manje prostora. Isto tako, mašine mogu mnogo brčitati QR kodove, bez obzira na to što nose veliku količinu informacija.

Prikaži detaljnije

A ako Vas zanima otkud to “QR”, onda će sve biti jasno kada Vam kažemo da je u pitanju skraćenica od “Quick Response”. Na QR kod gledajte kao na evoluciju barcode-a koja je započeta u Japanu, u automobilskoj industriji. Zašto? Pa, QR kodovi su znatno pametniji jer mogu sadržati znatno više podataka u odnosu na tradicionalne barcode-ove, a zauzimaju daleko manje prostora. Isto tako, mašine mogu mnogo brčitati QR kodove, bez obzira na to što nose veliku količinu informacija.

Za one koji nisu sigurni, QR kod izgleda kao mali bedže biti i velikih razmera), koji ima neke male kockice unutar sebe koje su povezane u grupama. Svaki QR kod sadrži jedinstveni sadržaj koji se belež i u trenutku kreiranja tj. generisanja koda. Postoji više tipova QR koda i više opcija koje se mogu generisati npr. url link, vCard, e-mail, teksutalne informacije i mnogo drugih opcija koje se mogu generisanje zabele žiti kroz QR kod.

Ali zašto su ustvari QR kodovi postali toliko popularni? Pa zato što ih mogu koristiti svi, a ne samo neka industrija ili neke firme i slično. Za njih nije potrebno imati posebnu opremu kako bi ih skenirali, dovoljno je imati pametan telefon, Android, Windows Phone ili iPhone, totalno nebitno…

či sjajno, bekonačno nekih informacija spakovanih u jedan kod - kockicu i sve to bespaltno...

Sakrij detaljnije
Kako radi QR kod?

Kako radi QR kod?

Kao što smo naveli QR kod dobijamo genrisanjem informacija. Da bi se QR kod generisao postoje besplati alati na internetu i u nekim grafi čkim programima.  U generatorima unosimo informacije koje želimo da budu vidljive pri čitanju koda nakon generisanja. Zavisno od tipa koda koji generišemo te informacije kasnije mogu biti podlež ne promenama ili ne.

Prikaži detaljnije

Kao što smo naveli QR kod dobijamo genrisanjem informacija. Da bi se QR kod generisao postoje besplati alati na internetu i u nekim grafi čkim programima.  U generatorima unosimo informacije koje želimo da budu vidljive pri čitanju koda nakon generisanja. Zavisno od tipa koda koji generišemo te informacije kasnije mogu biti podležne promenama ili ne.

Za mnoge korisnike je mnogo važnije od samog generisanja kako da pročitaju informacije sadržane u nekom kodu. Evolucija toga krenula je sa razvojem pamenthin telefona i aplikacija kojesu previčitanje QR kodova. Pa tako danas imamo za sve tipove pametnih telefona veliki broj QR kod aplikacija koje čitaju QR kodove, a neke podrčitanje BAR kod oznaka.

Sada kada imamo instaliranu neki od QR kod aplikacija za čitanje možemo je koristiti za pregled sadržaja bilo kog QR koda. Sistem je vrlo jednostavana i potrebno je uraditi slede

 • pokrenite instaliranu QR kod aplikaciju na Vašem mobilnom ure
 • prislonite uređaj do QR koda za koji želite da izčitate (vodite računa da QR kod koji čitate mora biti u prozoru koji je obeležen u aplikaciji na ekranu)
 • kada je QR kod pročitan na ekranu se prikazuje sadržaj istog

 

Sakrij detaljnije

Kontaktirajte nas